Podstawowym celem NEFERTITI jest ustanowienie w całej UE wysoce połączonej sieci gospodarstw demonstracyjnych i pilotażowych, zaprojektowanych w celu usprawnienia wymiany wiedzy, skutecznego wprowadzania innowacji w sektorze rolniczym poprzez demonstrację.
Główne cele projektu:

Na poziomie wsparcia:

  • Opracowywanie dynamicznych planów działania poprzez identyfikowanie potrzeb uczestników demonstracyjnych i sieci w zakresie wiedzy i know-how w zakresie tematycznych działań sieciowych;
  • Wspieranie cyklu demonstracyjnych działań i wzajemnej wymiany wiedzy w regionalnych ośrodkach działań demonstracyjnych. O2 ma na celu uczenie się, w jaki sposób poprawić wykorzystanie wiedzy wśród rolników i poprawić interakcje między nauką a praktyką;
  • Stworzenie platformy internetowej obejmującej ośrodki wiedzy związane z działaniami demonstracyjnymi zawierającymi gotową do wykorzystania wiedzę z innych projektów krajowych, unijnych oraz Partnerstwa na Rzecz Innowacji, zorganizowaną według tematów i sektorów.

Na poziomie koordynacji

  • Ustanowienie i utrzymanie interaktywnych sieci tematycznych na poziomie regionalnym, krajowym oraz unijnym według sektorów i tematów (oraz projektów) w celu usprawnienia wymiany wiedzy i doświadczeń;
  • Wspieranie procesu uczenia się podmiotów zaangażowanych w działania demonstracyjne w ramach sieci w celu określenia najlepszych praktyk w zakresie demonstracji i interaktywności między demonstracjami w Europie;
  • Poprawa dialogu politycznego i utworzenie sieci instytucji zarządzających regionalnymi europejskimi funduszami inwestycyjnymi w celu zapewnienia trwałości sieci;
  • Promowanie efektywnego wykorzystania działań demonstracyjnych i sieciowych poprzez komunikowanie i rozpowszechnianie praktycznych wyników dostosowanych na poziomie lokalnym.