Atrakcyjność gospodarstwa dla nowych rolników

Sieć zakłada wykorzystanie gospodarstw demonstracyjnych, które promują atrakcyjną ścieżkę kariery i środowisko pracy dla młodych rolników, uczniów, ich rodziców, nauczycieli i innych zainteresowanych osób.

Grupy działania będą obejmować demonstracyjnych rolników, którzy mogą być również zaangażowani w inne demonstracyjne sieci rolnicze, ale którzy specjalnie oferują swoje gospodarstwa i czas na wsparcie młodych ludzi i rolników na wczesnym etapie kariery. Sieć będzie składać się z członków, którzy promują bezpieczne środowisko pracy z kryteriami zrównoważonego rozwoju i jakości życia, a także wskaźnikami technicznymi, jakościowymi i ekonomicznymi.

Ci rolnicy również mają pasję do tego, co robią i zdolność do motywowania i rozwijania zainteresowań młodszych umysłów w kierunku możliwości kariery zawodowej. Będzie to szczególnie atrakcyjne dla rolników, którzy otwierają swoje gospodarstwa na wizyty, demonstracje umiejętności, aktualizacje innowacji i naukę społeczną. Pomoże to zademonstrować alternatywne sposoby zostania rolnikiem nowszymi ścieżkami kariery, które będą zaangażowane w rolnictwie zarówno w pełnym, jak i niepełnym wymiarze godzin. Udostępniamy nowe struktury organizacyjne, takie jak partnerstwo i wspólne gospodarowanie, a także tradycyjną hodowlę rodzinną.