Szczegółowe cele WP8:

  • Na poziomie strategicznym: kierowanie projektem, koordynacja dizałań
  • Na poziomie operacyjnym: zapewnienie postępu projektu zgodnie z planem prac dotyczącym ogólnego postępu, rezultatów i planowanych zasobów;
  • Na poziomie organizacyjnym: w celu optymalizacji infrastruktury w celu wsparcia projektu, zwracenie uwagi na kwestie finansowe, logistyczne, informacyjne, koordynacyjne pod względem jakości i zgodności z przepisami WE.

Działania w ramach WP8:

Działania w ramach efektywnego zarzadzania projektem: i) wystarczająco elastyczne, aby program jego pracy mógł pozostać istotny w trakcie wydarzeń zewnętrznych, naukowych, technologicznych lub przemysłowych, oraz w celu rozważenia podejścia uwzględniającego wiele działań różnorodnych podejmowanych w ramach projektu; ii) wystarczająco silne, aby zapewnić postęp projektu zgodnie z planem prac i przepisami WE, oraz iii) przejrzyste, aby umożliwić sprawiedliwy i przejrzysty proces decyzyjny. Nadzór i ogólne zarządzanie NEFERTITI oparte będzie na wiedzy eksperckiej w zakresie zarządzania projektami dwóch instytucji partnerskich, ACTA i IT, wraz z doświadczeniem liderów WP. Ogólna koordynacja będzie wyłączną odpowiedzialnością ACTA, która będzie podmiotem prawnym odpowiedzialnym za wszystkie ustalenia umowne i raportowanie do KE, a dział IT będzie wspomagał koordynatora w zadaniach związanych z operacyjnym, technicznym i finansowym zarządzaniem.

Rezultaty

 

D8.1 Wyniki spotkania inauguracyjnego

 

D8.2 Wytyczne dotyczące zarządzania projektem

 

D8.3 Plan zarządzania danymi

 

D8.4 Platforma współpracy projektowej

 

D8.5 Raport z pierwszego dorocznego spotkania, w tym wyniki warsztatów technicznych

 

D8.6 Raport z drugiego dorocznego spotkania, w tym wyniki warsztatów technicznych

 

D8.7 Raport z trzeciego dorocznego spotkania, w tym wyniki warsztatów technicznych

 

D8.8 Raport z czwartego dorocznego spotkania, w tym wyniki warsztatów technicznych