Szczegółowe cele WP4 to:
  • Utworzenie platformy NEFERTITI w oparciu o listę wymagań zaangażowanych podmiotów;
  • Opracowanie, prowadzenie i utrzymywanie platformy NEFERTITI opartej na sieci i pośrednictwie w zakresie wymiany wiedzy;
  • Umożliwienie interakcji między zainteresowanymi stronami z sektora rolnego, poprzez wiedzę wynikającą z działan demonstracyjnych
Działania w ramach WP4: WP4 będzie opierał się na platformie programistycznej Agile ( Czytaj więcej ...) dostosowanej do potrzeb projektu, tj. dopasowując go do harmonogramu i zakresu działań. Lider WP4 będzie odpowiedzialny za interakcję z interesariuszami, definiowanie wymagań, priorytetyzację i utrzymywanie ciągle aktualnego produktu. Zespół programistyczny będzie pracował nad wdrożeniem wymagań. Prace zostaną podzielone na mniejsze partie, które zostaną wdrożone przez zespół programistów w 2-4-tygodniowych iteracjach. Każdy z nich zakończy się nową wersją platformy NEFERTITI. W ramach WP 4 skonsolidowane będą dane przechowywane w bazie danych i dostępne z platformy. W ramach WP 4 zapewniona zostanie prawidłowa i ciągła eksploatacja oraz utrzymanie platformy.