Celem tej pakietu roboczegoj jest przeprowadzenie konkretnych działań demonstracyjnych w różnych krajach partnerskich, z ambicją ciągłego doskonalenia jakości dzięki corocznym ocenom i wymianie praktyk między partnerami projektu. Szczegółowe cele WP3 to:
  • Przygotowanie działań demonstracyjnych
  • Przeprowadzenie działań demonstracyjnych za pomocą innowacyjnych metod;
  • Ocena działań demonstracyjnych.
Działania w ramach WP3: Celem WP3 jest wsparcie i ułatwienie istniejących działań demonstracyjnych. Podczas projektu zostaną przeprowadzone trzy kampanie demonstracyjne. Będą skupiać się na tematach wybranych przez projekt i będą przeprowadzane jednocześnie w kilku krajach. W każdym ośrodku demo-kampania będzie obejmować trzy zadania (patrz poniżej), które będą powtarzane z roku na rok, biorąc pod uwagę wnioski wyciągnięte z poprzedniej kampanii demonstracyjnej. WP3 jest ściśle powiązane z innymi pakietami WP: opiera się na dynamicznym planie działania WP1, a także na sieciach UE ustanowionych w pierwszym roku funkcjonowania WP2. Będzie także korzystać z technologii informatycznych zaprojektowanych i opracowanych w ramach WP4, a także z metodologicznych wkładów WP5. Ponadto WP7 pomoże zaprojektować media komunikacyjne i upowszechnić wyciągnięte wnioski oraz wskazane dobre praktyki.