Verbeterde efficiëntie van nutriëntengebruik in de tuinbouw

Het netwerk zal zich\nrichten op de efficiëntie van nutriëntenbeheer en bemesting van tuinbouwgewassen\n(gekweekte en open veldgroenten en fruit). Nieuwe benaderingen voor verbeterde\nmeststofefficiëntie (ten minste NPK) zullen worden aangetoond met minerale en\norganische meststoffen. Bodem- of afvoerlaboratoriumanalyses zullen worden\ngecombineerd met benaderingen die op sensoren gebaseerd zijn, zoals geografische\ninformatiesystemen (GIS). Gewasrotatie en bronnen van beschikbare\nvoedingsstoffen, verschillend van kunstmest, zullen worden opgenomen. Voor\nconventionele bemesting ligt de nadruk op a) beslissingsondersteunende systemen die\ndagelijkse mestvereisten berekenen en b) bemesting op basis van detectie /\nbewaking. Voor organische bemesting omvatten de aangetoonde technieken de\ngeïntegreerde teelt van gewasplant tussen fruitboomrijen\nin bestaande boomgaarden, evenals het gebruik van verschillende bodembedekkende gewassen voor het\nplanten van nieuwe boomgaarden en de beste toepassing van speciale\nmestverspreiders en compost.

Efficiëntie van watergebruik in de tuinbouw

Irrigatie wordt in de\nhele EU op 23 Mha gebruikt en vertegenwoordigt 30% van het EU-watergebruik, en 80% in drogere landen. Aanzienlijk verbeterd watergebruik in de tuinbouw is\nvereist vanwege de concurrerende vraag naar de schaarse watervoorraden en de\nnoodzaak om de achteruitgang van waterbronnen door\noverexploitatie en toevoeging van voedingsstoffen en gewasbeschermingsmiddelen\n tot een minimum te beperken. Voor doelstelling 1 zullen twee geïntegreerde benaderingen worden gedemonstreerd: (1) bepaling van gewaswatervereisten met behulp van\ngebruiksvriendelijke beslissingondersteunende systemen en (2) monitoringbenaderingen, zoals \nbodemsensoren en teledetectie. Voor doelstelling 2 zullen drie benaderingen\nworden gedemonstreerd: 1) buitengrondloze en / of semi-beschermde teelten, 2)\nnul-vloeistofafvoer uit bodemloze serre-gewassen, en 3) verwijdering van voedingsstoffen en\n gewasbeschermingsmiddelen uit afvoerwater. Voor beide doelstellingen zullen procedures worden\ngedemonstreerd voor het verbeteren van de kwaliteit van het toevoerwater en het\ngebruik van verschillende waterbronnen, b.v. waterverzameling van kasdaken en\nbuitenbekkens, en hergebruik van stedelijk water.

Verminderd gebruik van bestrijdingsmiddelen in de teelt van druiven, fruit en groenten

Ook al is het gebruik van bedstrijdingsmiddelen soms noodzakelijk, er bestaan oplossingen om het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen te verminderen waardoor de impact op de menselijke gezondheid en het milieu afneemt. Daarnaast moet bij het voorstellen van nieuwe middelen van geïntegreerde gewasbescherming (IPM) en geavanceerde biologische productie rekening worden gehouden met een aantal verschillende benaderingen: (i) efficiëntie bij de bestrijding van ongedierte; (ii) economische balans en competetitiviteit; (iii) sociale en organisatorische belemmeringen; en (iv) strategieën voor de implementatie. Technisch gezien, zal de nadruk liggen op 1) monitoringbenaderingen (sensoren en wiskundige modellen); 2) biologische of biocontrole producten in aangepaste strategieën; 3) resistente variëteiten voor de belangrijkste ziekten; 4) preventie methoden; 5) kwaliteit van de sproei; en 6) organisatieontwerp en mechanismen die zijn ingevoerd om efficiënte en effectieve informatiestromen en uitwisselingen\ntussen eindgebruikers te waarborgen. Verschillende methoden zullen voor hetzelfde gewas gecombineerd worden.