Ook jij kan boeren: Aantrekkelijkheid van de landbouw voor nieuwe instappers

Ook al is het gebruik van bedstrijdingsmiddelen soms noodzakelijk, er bestaan oplossingen om het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen te verminderen waardoor de impact op de menselijke gezondheid en het milieu afneemt.

Daarnaast moet bij het voorstellen van nieuwe middelen van geïntegreerde gewasbescherming (IPM) en geavanceerde biologische productie rekening worden gehouden met een aantal verschillende benaderingen: (i) efficiëntie bij de bestrijding van ongedierte; (ii) economische balans en competetitiviteit; (iii) sociale en organisatorische belemmeringen; en (iv) strategieën voor de implementatie.

Technisch gezien, zal de nadruk liggen op 1) monitoringbenaderingen (sensoren en wiskundige modellen); 2) biologische of biocontrole producten in aangepaste strategieën; 3) resistente variëteiten voor de belangrijkste ziekten; 4) preventie methoden; 5) kwaliteit van de sproei; en 6) organisatieontwerp en mechanismen die zijn ingevoerd om efficiënte en effectieve informatiestromen en uitwisselingen\ntussen eindgebruikers te waarborgen. Verschillende methoden zullen voor hetzelfde gewas gecombineerd worden.