Projekt NEFERTITI – Sieć europejskich gospodarstw demonstracyjnych – wymiana wiedzy i innowacji przez demonstracje to unikalna sieć (wybrana w ramach programu Horyzont 2020, Wyzwania społeczne 2, RUR 12-2017, budżet 7 M€ ) składająca się z 32 partnerów i koordynowana przez ACTA, centrum sieci francuskich rolniczych instytutów technicznych.

W ramach projektu NEFERTITI, utworzonych zostanie 10 interaktywnych sieci tematyczne, skupiających 45 regionalnych klastrów (ośrodków) demo-rolników i zaangażowanych podmiotów (doradców, organizacje pozarządowe, przemysł, edukacja, przedstawiciele nauki i decydentów) w 17 krajach. Projekt NEFERTITI koncentruje się na tworzeniu wartości dodanej dzięki wymianie wiedzy, rolników i treści technicznych między sieciami, w celu zwiększenia wykorzystania innowacji i poprawy wzajemnego uczenia się oraz współpracy między podmiotami rolniczymi w całej Europie. Ostatecznie wszystko to przyczynia się do bardziej konkurencyjnego, zrównoważonego i przyjaznego dla klimatu rolnictwa.

Projekt NEFERTITI obejmuje 10 zakresów tematycznych, które zostały wybrane w oparciu o kluczowe problemy społeczności rolniczych. Obejmują one zrównoważony zakres tematyczny w trzech głównych sektorach rolnictwa: produkcji zwierzęcej, uprawie roli i produkcji ogrodniczej.

Program monitorowania i uczenia się wspiera wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie demonstracji, które mają być dostepne w ramach systemu Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie (AKIS). Internetowa platforma / zasób wiedzy zawiera doświadczenia, podmioty zaangażowane, działnia demonstracyjne, technologię, umożliwiając wymianę wiedzy w szeroki zakresie (materiały multimwedialne) w języku każdego partnera. NEFERTITI zaangażuje się w dialog polityczny z regionami UE, aby poznać interesy rolników i decydentów politycznych w związku z trwałością sieci.