A jelenlegi állás szerint nincs konkrét megállapodás a bemutató gazdasági hálózatok létrehozására vonatkozó legjobb gyakorlatról (best practice), ezért körvonalaznunk kell a bemutató farmok hálózatában a jelenlegi és a potenciális résztvevők igényeit és biztosítani kell az elméleti és gyakorlati támogatást a bemutatógazdasági tevékenységek hatékony hálózatát létrehozó munkacsomagokhoz. Ezek az információkat a bemutató gazdaságok bevonására és új Dinamikus Akció Tervek létrehozására használják fel. Ennek a megközelítésnek azt kell eredményeznie, hogy a gazdálkodók tulajdonuknak érezzék a hálózatokat. 1. munkacsomag célkitűzései:
  • A gazdálkodók közötti hatékony tudásátadási hálózatok létrehozásának és az egymástól való tanuláshoz kötődő legjobb gyakorlatok értékelése, tájékoztatás a bemutató gazdaságok hálózatainak fejlesztéséről.
  • Olyan koncepcionális megközelítés kidolgozása, amely leírja a bemutató gazdasági hálózathoz szükséges jellegzetességeket és támogatásokat
  • A potenciális hálózati résztvevők bevonása az igények azonosításába és a hálózatépítésbe
  • Hálózatfejlesztési ajánlások készítése a következő munkacsomagok számára
  • Dinamikus cselekvési tervek kidolgozása és ellenőrzése a 10 NEFERTITI tematikus hálózat fejlesztéséhez.
Az 1. munkacsomagban alkalmazott módszerek: Az 1. munkacsomag a folyamatban lévő és a korábbi EU AKIS projektekből származó kutatásokra épít, hogy meghatározza a sikeres hálózatfejlesztéshez szükséges követelményeket, és ezek alapján hozzájáruljon a NEFERTITI demonstrációs hálózatok hatékony tervezéséhez a későbbi munkacsomagokban. Integrálja ezeket a projekteket a jelenlegi és potenciális résztvevők konkrét igényeivel a bemutató gazdasági hálózatok 10 tematikus területén és elkötelezetté teszi a partnereket már a NEFERTITI projekt elejétől. A megközelítés partnereket további hálózatépítésre ösztönzi és lehetővé teszi az eredmények hosszú távú megőrzését.