A NEFERTITI projekt számos más, különböző EU programok által finanszírozott innovatív és alkalmazott kutatási projekthez kapcsolódik. A NEFERTITI projekthez kapcsolódó két fő projekt:

Egymástól való tanulás: az innovációk terjesztése demonstráció által – PLAID

A PLAID projekt (Peer-to-peer Learning: Accessing Innovation through Demonstration) egy EU által a Horizon 2020 projekt keretében finanszírozott projekt, ami 2017. januárban kezdődött és 2019 júliusáig tart. A projekt célja a gazdálkodók és mezőgazdasági alkalmazottak bátorítása az agrárinnovációk elfogadására, gazdaságokban folytatott színvonalas demonstrációs tevékenységek által, ami hozzájárul az európai mezőgazdaság fenntarthatóságának javításához.

Régóta ismert tény, hogy a gazdák szívesen vesznek részt gyakorlati bemutatóval egybekötött képzéseken, valamint hogy az innováció és az új gazdálkodási technológiák vagy gyakorlatok átvétele gyakran hasonló gondolkodású emberek vagy csoportok interaktív együttműködéséből ered. A demonstrációs tevékenységek hozzájárulhatnak a mezőgazdasági közösségek hálózatépítéséhez, ami a vidéki területek hosszú távú fenntarthatóságához és gazdasági fejlődéséhez vezet. Az európai országokban a mezőgazdasági demonstrációs tevékenységek azonban csak kis részben dokumentáltak, valamint felismerték a nyilvántartás és az on-line erőforrások hiányát.

A PLAID együttműködik az AgriDemoF2F című testvérprojektjével, az EU-28-ban, Svájcban, Szerbiában és Norvégiában zajló demonstrációs tevékenységek jegyzékét tartalmazó online források létrehozása érdekében. Az adatokat a FarmDemo hub tárolja, amihez egy kereshető térkép is tartozik. A PLAID azonosítja és támogatja a bemutató gazdaságokban alkalmazott legjobb gyakorlatokat és innovatív módszereket.
Ezen kívül a PLAID “virtuális” (on-line) demonstrációs kapcsolatot alakít ki a gazdálkodókkal. Ezek olyan bevált gyakorlatokat mutatnak be, amelyek biztosítják a mezőgazdasági üzemek, a gazdálkodók és mezőgazdasági alkalmazottak életkor és a nemek szerinti széles körű bevonását.

A PLAID többszereplős konzorciumon keresztül valósítja meg ezeket a tevékenységeket, és több érdekelt felet alkalmaz a tudáscsere ösztönzésére és az innovációs szakadék megszüntetésére.

További információ a projekt weboldalán található – https://www.plaid-h2020.eu/

Interaktív Agridemo-Hub közösség kiépítése a gazdálkodók közötti tudásátadás fejlesztése céljából – AgriDemoF2F

Az AgriDemo-F2F általános célja, hogy elősegítse az egymástól való tanulást a gazdálkodói közösségen belül. A projekt felhasználja a különböző szereplők tapasztalatait, és bevonja a projektben résztvevő gyakorlati partnereket, hogy javítsa a mezőgazdasági demonstrációs tevékenységek hatékonyságát (többszereplős megközelítés).

Az első lépésben a projekt Európában demonstrációs tevékenységet folytató “nyitott” gazdaságok földrajzi nyilvántartását végzi el, részletezve azokat a szektorokat és témákat, amelyekben szakértői segítséget nyújtanak, és leírják az általuk alkalmazott közvetítési technikákat.

Esettanulmányokat választanak ki alapos összehasonlító elemzés elvégzése céljából. A kiválasztás fontos szempontjai a következők: széleskörű geográfiai lefedettség Európában, amely magában foglalja az EU-agrárágazat, a rendszerek és a területek képviselőit, valamint az alacsony technikai színvonalú és a high-tech mediációs technikákat.

Esettanulmányok készülnek, kerülnek elemzésre és összehasonlításra a hálózati struktúra (szereplők, szerepek és irányítási jellemzők), valamint a toborzáshoz, az interakcióhoz és a tanuláshoz használt mechanizmusokat és eszközök alapján. Az esettanulmányoknál alkalmazott különböző módszerek hatékonyságát a tudásátadás hatékonyságának és jellegének értékelésével mérik fel.

Regionális és nemzetközi találkozók során hasznosítják az összehasonlító esettanulmány elemzésének eredményeit, hogy azonosítsák a legjobb gyakorlati módszereket mind a kutatási eredmények bemutatására (tudományos megközelítés), mind a legjobb gazdálkodási gyakorlatok elterjesztésére a szakemberek körében (innovációs megközelítés) valamint ajánlásokat fogalmazzanak meg AKIS irányelvekre a hatékony on farm (gazdaságban végzett) demonstrációs tevékenységek érdekében.
A gazdaságok és a szakpolitikai közösség ösztönzése ezen bevált gyakorlatok alkalmazására a projekteredmények és a mezőgazdasági bemutatók AgriDemo-Hub-on (interaktív, felhasználóorientált webes térkép alkalmazás) történő bemutatása révén valósul meg.

További információ a projekt weboldalán található – https://agridemo-h2020.eu/

 

A RUR11 keretében, a PLAID és AgriDemoF2F egy európai “leltárt” készít a bemutató-tevékenységekről. Ezekbe a projektekbe számos NEFERTITI partner kerül bevonásra és az összegyűjtött információk fogják összekapcsolni a NEFERTITI keretében különböző témákban Európa-szerte végzett bemutató-tevékenységeket. A NEFERTITI a PLAID eredményire épül a bemutató tevékenység kulcsfontosságú sikertényezői vonatkozásában, úgy mint a gazdálkodók tanulása, a bemutatott új technikák adaptálása és a résztvevők közötti továbbfejlesztett hálózatok és tevékenységek. A már meglévő PLAID és AgriDemo projekt dokumentumok kiegészítő részei lesznek a NEFERTITI publikus anyagai és a videó anyagok is hasonló médiumokon kerülnek terjesztésre. Ezek alapján dolgozzák ki azokat a legjobb gyakorlatokra vonatkozó ajánlásokat, melyek meghatározzák a gazdaságokban végzett hatékony bemutató tevékenység módszereit a PLAID és AgriDemoF2F alapján, illetve a NEFERTITI hálózatok szükségleteihez igazítják ezeket. A projekt átveszi a PLAID és AgriDemoF2F kommunikációs célcsoportját (pl. e-mail címlista, stb.), annak érdekében, hogy biztosítsa a folyamatos információ cserét az európai bemutató gazdaságokkal. Néhány NEFERTITI partner részvétele a PLAID és AgriDemoF2F projektben – mindkét projekt koordinátorával együtt – biztosítja a hatékony információátadást és a lényeges eredmények átvételét, ami a NEFERTITI hatékonyabb megvalósítását teszi lehetővé.

A fenti projektek kivételével, a NEFERTITI az alábbi projektekhez kapcsolódik: