A NEFERTITI általános célkitűzése gondosan kiválasztott bemutató és kísérleti gazdaságok EU-szintű, egymással szoros kapcsolatban álló hálózatának létrehozása, melynek célja a tudáscsere elősegítése, a szereplők kölcsönös előnyös egymásra hatása és az innovációk hatékony elterjesztése a mezőgazdaságban, a különböző technológiák témánkénti gyakorlati tapasztalatcsere által történő bemutatásával.
A projektnek hat fő célja van:

Támogatói szinten:

  • Dinamikus cselekvési tervek kidolgozása a demonstrációs tevékenységek résztvevőinek és hálózatok szükségleteinek meghatározásával a tematikus hálózatok tevékenységeire vonatkozó ismeretek és know-how tekintetében;
  • Kialakításra kerül a demonstrációs tevékenységek és a regionális hubokban és további szereplőknél történő egymástól való tanulás („peer-to-peer learning”) támogatásának menete.
    Az O2 célja annak a gyakorlatban történő elsajátítása, hogy hogyan javíthatjuk a gazdálkodók ismeretszerzésének hatékonyságát és a tudomány-gyakorlat közötti együttműködést;
  • Webes platform létrehozása, amelyen megtalálhatók a demonstrációs tevékenységekhez kapcsolódó tudásbázisok, melyek más nemzeti, EU és EIP projektek könnyen felhasználható tudásanyagát is tartalmazzák témák és szektorok szerint csoportosítva.

Koordinációs szinten

  • Interaktív tematikus hálózatok létrehozása és fenntartása regionális, nemzeti és EU szinten, szektoronként és témánként (EIP-hez kapcsolódó projektekkel és áttekintéssel együtt) a tudásátadás és a kölcsönös előnyös hatások ösztönzése érdekében.
  • A hálózatokon belüli demonstrációs tevékenységben részt vevő valamennyi szereplő tanulási folyamatának előmozdítása a demonstrációs tevékenységgel és az Európa-szerte hasonló témakörben zajló demonstrációs tevékenységek összekapcsolásával kapcsolatos legjobb gyakorlatok azonosítása érdekében.
  • Párbeszéd és kapcsolatépítés Európai Strukturális és Beruházási Alapok (ESIF) irányító hatóságaival a hálózat fenntarthatóságának biztosítása érdekében.
  • A demonstrációs és hálózati tevékenységek hatékony alkalmazásának előmozdítása a helyi szinten alkalmazott gyakorlati orientált eredmények közvetítésével és terjesztésével.