Optimális talajminőség és szántóföldi növények

A hálózat a szántóföldi vetésforgók talajgazdálkodásával kapcsolatos jó gyakorlatok bemutatására fókuszál, ideértve a magas szinten gépesített zöldségtermesztést (pl. burgonya) és a feldolgozóipar számára termesztett növényeket. A demonstrációs tevékenységek során bevált és gazdaságilag kiegyensúlyozott technikák és a talajjal kapcsolatos agronómiai és társadalmi szolgáltatások rövid és hosszútávú javításának terén perspektivikus gyakorlatok kerülnek bemutatásra. A talajjal kapcsolatos szolgáltatások körébe tartozik az élelmiszerbiztonság, jövedelem, minimális kibocsátás (műtrágyák, növényvédő szerek), az éghajlatváltozás hatásainak csökkentéséhez és az éghajlatváltozáshoz történő alkalmazkodáshoz kapcsolódó széndioxid megkötés, talajdegradáció és erózió megelőzése, valamint a biodiverzitás növelése. A fenntartható talajgazdálkodással kapcsolatos technikák közé tartozik a vetésforgó diverzifikációja – ide értve a takarónövényeket is – gépesítés és talajművelés, organikus (bio) inputanyagok felhasználása és a kiegyensúlyozott tápanyag visszapótlás, valamint precíziós mezőgazdasági technikák a talaj változatosságának figyelembe vételére.

Szenzorokkal történő monitoring és változó mennyiségű (differenciált) kijuttatás (VRA)

Több mintagazdaságban kerülnek bemutatásra precíziós módszerek, melynek során a gazdálkodók megismerhetik a módszerek hozzáadott értékét gazdasági, termelés mennyiségi és minőségi tekintetben, a környezetre gyakorolt hatást, a beruházási igényt, valamint az alkalmazás felhasználóbarát mivoltát. A demonstrációs tevékenység célja a precíziós technológiák elterjesztése a szántóföldi gazdálkodók körében, valamint alkalmat adni arra, hogy a gazdálkodók visszajelezhessenek a kutatók és kereskedelmi vállalkozások irányába, növelve ezen technológiák átvételét és hatását. A főbb bemutatott növények a burgonya, búza és kukorica. A megfelelő alkalmazások kiválasztására a Smart AKIS adatbázist alkalmazzuk. A kiválasztott alkalmazások a következőket tartalmazzák: (i) Érzékelő platformok (önálló vagy traktorhoz, kapcsolható eszközökhöz kötött), (ii) DSS vagy alkalmazás (felhőben) az érzékelők adatainak feldolgozására (átalakítására) a változó mennyiségű (differenciált) kijuttatás (VRA) céljára készülő alkalmazási térképekké, és (iii) az input anyagok (víz, vegyszerek, műtrágyák, mész) tényleges alkalmazása.

Növekvő produktivitás és minőség a ökológiai szántóföldi növénytermesztésben

Igény és egyben lehetőség is mutatkozik a gazdaságok hozamának növelésére a ökológiai szántóföldi növénytermesztésben. A hálózat elősegíti az európai szintű tudásátadást a gazdálkodók, szaktanácsadók és kutatók között, melynek célja a ökológiai szántóföldi növénytermesztésben a produktivitást és minőséget javító megoldások elterjesztése. A demonstrációs tevékenység öt témára fókuszál: Talajminőség és termékenység; Tápanyaggazdálkodás; Kártevők és betegségek elleni védekezés; Gyomszabályozás; Faj- és fajtaspecifikus kérdések. A módszerek tudományosan megalapozottak, gazdálkodók által elfogadottak és beépültek az ökológiai gazdálkodási rendszerekbe. Bemutatásra kerülnek új típusú vetésforgók, köztestermesztés hüvelyesekkel, zöldtrágyázás, új műtrágyák, innovatív vetőgépek, minimális talajművelés (minimum tillage) és gyomszabályozás, talajminőség szabályozás és a döntéstámogató rendszerek használata. A módszerek bemutatásra kerülnek az OK Net Arable tudásplatformon, ami lehetőséget nyújt tudáscserére a projekten kívüli gazdálkodókkal és szaktanácsadókkal.