8. munkacsomag hármas célja
  • Stratégiai szinten: készítse fel a projektet az összes váratlan helyzet kezelésére, legyen szó akár tudományos, technológiai, környezeti vagy társadalmi tényezőkről, és segítse elő a munkacsomagok és a CS-k közötti koordinációt;
  • Működési szinten: annak biztosítása, hogy a projekt az általános előrehaladással, mérföldkövekkel, tervezett eredményekkel és erőforrásokkal kapcsolatos munkatervvel összhangban haladjon előre;
  • Szervezeti szinten: a projektet támogató infrastrukturális elrendezés optimalizálása, a pénzügyi, logisztikai, információs, koordinációs kérdésekkel kapcsolatban, a minőség és az EK szabályoknak való megfelelés tekintetében.
A 8. munkacsomag szemléletmódja a következő: A projekt sikerének biztosítása érdekében a menedzsmentnek: i) kellően rugalmasnak kell lennie ahhoz, hogy munkaprogramja külső befolyásoló tényezők - tudományos, technológiai vagy ipari – esetén is működőképes maradjon, és hogy megfeleljen a projekt többszereplős (multi-actor) felépítésének; ii) megfelelően határozottnak kell lennie ahhoz, hogy biztosítsa a projekt a munkatervnek és az EK szabályoknak megfelelő haladását; iii) átláthatónak kell lenniük ahhoz, hogy a döntéshozatal folyamata hogy korrekt és átlátható legyen. A NEFERTITI felügyelete és átfogó irányítása két partnerintézmény, az ACTA és az IT projektmenedzsment szakértelmét fogja igénybe venni, a munkacsomagok vezetőinek tapasztalatával kiegészülve. Az átfogó koordináció az ACTA kizárólagos felelőssége, amely az összes szerződéses megállapodásért és az EK-nak történő jelentéstételért felelős jogalany lesz, míg az IT segítséget nyújt a koordinátornak az operatív, technikai és pénzügyi menedzsmenttel kapcsolatos feladatokhoz.