A 7. munkacsomag általános célja az ágazati / tematikus technikai megoldások és demonstrációs legjobb gyakorlatok több szinten történő kommunikációja és terjesztése az innováció nagyfokú felvételének elérése érdekében. 1. munkacsomag célkitűzései
  • Részletes disszeminációs és kommunikációs terv készítése;
  • A projekt webalap alapú platformjának helyi szinten történő adaptálása;
  • Multimédiás anyagok fejlesztése (videók, demonstrációs események portfóliója, stb.);
  • Közösségi hálózatok aktív használata;
  • Az EIP-AGRI platform és az EIP-AGRI "gyakorlati összefoglalók" kölcsönhatása;
  • Végfelhasználói disszeminációs anyagok széles körének biztosítása: gazdálkodói lapok, adatközlők, füzetek, konferenciák;
  • Két kommunikációs és disszeminációs nemzetközi rendezvény szervezése.
A 7. munkacsomagban alkalmazott módszerek: A bemutató gazdasági tevékenységek kommunikációjára és a gyakorlat-orientált eredmények terjesztésére egy gazdálkodókat, tanácsadókat, kutatókat, vállalkozásokat és további szereplőket összekapcsoló többszereplős módszert alkalmaznak. Olyan innovatív disszeminációs és kommunikációs módszerek kerülnek alkalmazásra, mint az on-line módszerek, közösségi média stb. A 7. munkacsomag szoros kapcsolatban áll minden más munkacsomaggal hogy biztosítsa a projekt eredményeinek optimális terjesztését és kommunikációját. A projekt keretében elkészülő összes ismeretterjesztő anyagot közösen tervezik meg a projekt résztvevői. A meglévő, széles körben elterjedt kommunikációs csatornákat - mint például az EIP által fenntartottat - használják fel az anyagok terjesztésére. A projekthez kapcsolódó szereplők bevonásának növelése érdekében minden ország számára egyedi és a projektpartnerek nyelvén elérhető webes platform kerül kialakításra. Az EIP platform és az EIP-AGRI "gyakorlati összefoglalók" alkalmazásával valósítható meg az európai szintű hatás és a projekt eredményeinek megosztása.