A 6. munkacsomag átalános célja annak biztosítása, hogy a NEFERTITI eredményei betekintést nyerjenek a politikai döntéshozókkal és különösen az RDP irányító hatóságaival, az EU régiókkal és más regionális közvetítő szervezetekkel a mezőgazdasági kutatás és fejlesztés területére fordított politikai párbeszédbe. Ezek a tevékenységek növelik a projekt hatékonyságát, és megszilárdítják a NEFERTITI fenntarthatóságát a projekt időtartama alatt és után. 6. munkacsomag célkitűzései:
  • Az európai régiók hálózatának, közigazgatásának és irányító hatóságainak létrehozása (az ERIAFF-on keresztül), és a közigazgatási szervek bevonása a bemutató gazdaságok jelentőségének elismerésébe és működésük támogatásába külön eszközökkel és/vagy programokkal;
  • EU-régiók közti best practice (legjobb gyakorlat) és tudáscsere, valamint a bemutató gazdaságok összekapcsolása a meglévő S3 Agrár-élelmiszer szub-tematikus platformokkal és a NEFERTITI hálózatok régióiban azon releváns ESIF projektek felmérése, melyek beépíthetők a NEFERTITI hubokba;
  • Elemezze az EU régiói S3 és RDP lehetőségeit az interaktív innovációs projektek létrehozásának elősegítése érdekében, előreláthatólag a régiók támogatásának átvételét, így biztosítva és potenciálisan bővítve a hálózatok fenntarthatóságát az alhálózatokon keresztül, valamint a hármas spirálon belüli régiók közötti kétoldalú és háromoldalú együttműködés révén;
  • Ajánlások a bemutató üzemek irányításával és finanszírozásával kapcsolatban.
6. munkacsomagban alkalmazott módszerek: A 6. munkacsomag megközelítése magában foglalja a NEFERTITI összekapcsolását az ERIAFF és az S3 Agri-Food Platform által végrehajtott transznacionális és transzregionális kezdeményezésekkel annak érdekében, hogy hatékony szinergiákat hozzanak létre a mezőgazdasági ágazat, a K + F szereplők és a regionális irányító hatóságok között a megértés, a kapcsolatok, valamint a gazdálkodási ágazat és a politikai döntéshozók közötti szorosabb együttműködés érdekében, amely megfelel a mezőgazdasággal kapcsolatos kihívások és interaktív innovációs modellek iránti érdeklődésüknek.