Az 5. munkacsomag általános célja a bemutató gazdaságok közötti peer-to-peer tanulás elősegítése, a tudás felszívódásának elősegítése és a kereskedelmi demonstrációs gazdaságok kollektív tanulásának ösztönzése bemutató tevékenységek hatásának javítása érdekében. Ezen általános cél elérése érdekében az 5. munkacsomag létrehozza és megkönnyíti a regionális tanulási folyamatok nyomon követését és értékelését, valamint a demonstrációs hálózatokon belüli interregionális tudáscserét. A tevékenységek ösztönzik és katalizálják a (kölcsönös) kognitív, szociális és intézményi tanulási folyamatokat, valamint a kortársak közötti horizontális tudásáramlást. 5. munkacsomag célkitűzései
  • Gyakorlatok és módszerek gyűjtése és megosztása a bemutató gazdaságok kollektív peer-to-peer tanulásának fejlesztése érdekében;
  • Az önellenőrzés megszervezése, ezeknek a gyakorlatoknak és módszereknek a kiértékelése, valamint kollektív tanulás a NEFERTITI demonstrációs hálózatokon belüli gazdálkodók tanulási folyamatának fokozása érdekében;
  • Javaslatok kidolgozása arra vonatkozóan, hogyan lehet ezeket a megközelítéseket alkalmazni az EU különböző országaiban működő bemutató gazdaságokban, támogatva az EIP-AGRI végrehajtását, amely az EU tanácsadói és oktatási rendszereinek dinamikájához kapcsolódik.
Az 5. munkacsomagban alkalmazott módszerek: Az 5. munkacsomag gazdagítja és elősegíti a peer-to-peer (társaktól történő) tanulási folyamatot a 3. munkacsomagban szervezett számos demonstrációs gazdasági tevékenységen keresztül. Ezen kívül, az 5. munkacsomag inspirálja és megkönnyíti a kollektív tanulási folyamatot a nemzetközi eseményeken és a 2. munkacsomagban szervezett kölcsönös látogatásokon. Ezt a felmérési és értékelési eszközök (a PLAID és az Agridemo-F2F eredményei alapján) fejlesztésével valósítják meg, a bemutató tevékenységek megfigyelésével és értékelésével, a hálózatok közötti párbeszéd megszervezésével, a demonstrációra összpontosítva, valamint a legjobb tapasztalatok, eszközök és testreszabott útmutatók biztosításával a bemutató gazdaságok számára. Az operatív demo-tevékenységek (3. munkacsomag) nyomon követése lehetővé teszi a tapasztalatok szisztematikus értékelését. A megállapítások szisztematikus gyűjtésére az ön- és keresztellenőrzési eszközöket tesztelik, ellenőrzik és biztosítják. Ez növeli a tanulási folyamat reflexivitását a bemutató farm hálózatokon belül, ami az innováció szempontjából döntő fontosságú dinamikus tanulási módot eredményezi (innovációs hurok). A peer-to-peer tanulási folyamat és a bemutató gazdaság hatékonyságának tapasztalata mellett a monitoring "begyűjti" a tanulóktól, tanároktól és megfigyelőktől, hogy mit tanultak a "tudomány-gyakorlat" kölcsönhatásokból és az operatív csoportok munkájának elősegítéséből. (EIP-AGRI).