A 2. munkacsomag célja, hogy kiépítse az európai bemutató gazdaságok ágazatok szerinti és ágazatközi tematikus hálózatát és összekösse őket minden releváns regionális, nemzeti és európai innovációs szereplővel. Ez a munkacsomag a hálózatok struktúrájának kialakítására, megvalósítására és irányítására fog fókuszálni, hogy lefektesse a 3. munkacsomag alapjait az interaktív innovációs módszerek ösztönzése érdekében és hogy népszerűsítse az innovációs projekteket. A 2. munkacsomag támogatja a tudásátadást a bemutató gazdálkodók és innovációs partnerek között és előmozdítja a témák közötti előnyös kölcsönhatásokat. Az 2. munkacsomagban alkalmazott módszerek: A 2. munkacsomag a demonstrációs gazdaságok felmérésére épít, hogy meghatározza a regionális és nemzeti innovációs szereplőket. Ezek a résztvevők segítik kiépíteni a bemutató gazdaságok európai hálózatát, melyek megtervezése és megvalósítása a 2. munkacsomag keretében történik. Ezen hálózatok létrehozása céljából szükség van a nemzetközi tudás- és tapasztalatcserére, ami erősíti a kölcsönös előnyös hatásokat és együttműködést az EU-s hálózatokon belül és az hálózatok között.