Tähän mennessä ei ole sovittu "parhaista käytännöistä" demotilojen verkostojen luomisen helpottamiseksi. Siksi meidän on tunnistettava ja määriteltävä verkostojen nykyisten ja potentiaalisten toimijoiden tarpeet sekä tarjottava käsitteellistä ja empiiristä tukea menettelytavoille, jotka koskevat tehokkaiden verkostojen kehittämistä tilan demo -toiminnalle. Näitä tietoja käytetään sitouttamaan demonstaatioihin osallistuvat viljelijät ja tuottamaan toimintasuunnitelmia. Tämän lähestymistavan pitäisi johtaa siihen että maanviljelijät lopulta omistavat verkostot. WP1 tarkemmat tavoitteet ovat:
  • Arvioida, mitä on jo tiedossa tehokkaiden tietoverkkojen luomisesta maanviljelijöiden ja vertaisoppimisen parhaiden käytäntöjen välillä, jotta voidaan tiedottaa demonstraatioihin osallistuvien maatilojen verkoston kehittämisestä.
  • Kehitetään käsitteellinen lähestymistapa, jossa kuvataan demo-maatilojen verkostoa varten tarvittavat ominaisuudet ja tukitoiminnot;
  • Verkostoon mahdollisesti osallistuvien tarpeiden tunnistaminen;
  • Laatia myöhemmille työpaketeille suosituksia verkon kehittämisestä;
  • Luoda ja seurata dynaamisia toimintasuunnitelmia verkoston kehittämiseen 10 NEFERTITI-teemalla.
Tarkalleen ottaen WP 1 lähestymistapa on seuraava: WP1 perustuu meneillään oleviin ja aikaisempiin EU:n AKIS-hankkeisiin ja aihekohtaisiin verkostoihin liittyvästä tutkimuksesta, jotta voidaan tunnistaa menestyksekkääseen verkoston kehittämisvaatimukset ja edistää tällä tavoin NEFERTITI-demonstraatioverkostojen tehokasta suunnittelua seuraavissa työryhmissä.Se yhdistää näiden hankkeiden näkemykset sellaisten erityistarpeiden kanssa, jotka nykyiset ja potentiaaliset osallistujat ovat tunnistaneet Demo-maatilaverkostoissa 10 eri aihealueella ja ovat tekemisissä hankkeen osanottajiin NEFERTITIn alusta alkaen. Tämä lähestymistapa antaa sidosryhmille mahdollisuuden verkostoitumiseen ja mahdollistaa pitkäkestoiset tulokset.