Optimaalinen maan laatu peltokasvien viljelyssä

Verkosto keskittyy osoittamaan parhaita keinoja maaperän kasvukunnosta huolehtimiseen peltokasvien viljelyssä, sisältäen paljon muokkausta vaativat erikoiskasvit kuten perunan ja teollisuuteen viljeltävät kasvit. Demonstraatiot käsittävät todistettuja ja taloudellisesti kannattavia menetelmiä, joilla on suuri potentiaali parantaa maataloudellista ja sosiaalista maaperän huoltoa lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Maaperän huolto sisältää ruokaturvallisuuden, viljelijöiden tulot, minimaaliset valumat maaperästä ympäristöön, hiilivarannot ilmastonmuutokseen valmistautumisessa ja sen vaikutusten lieventämisessä, maaperän heikentymisen sekä eroosion estämisen ja biodiversiteetin lisäämisen. Keinot kestävään maaperän huoltoon sisältävät viljelykierron monipuolistamisen kuten peitekasvien ja luomutuotantopanoksien käytön, kynnön ja tasapainoisen lannoituksen. Lisäksi käytetään täsmäviljelyn keinoja, jotta otetaan huomioon vaihtelevuus maaperän olosuhteissa.

Kasvuston mittaus ja määränsäätöautomatiikka

Täsmäviljelyn sovelluksia esitellään usealla maatilalla. Ne keskittyvät rahassa mitattavaan lisäarvoon, tuotannon määrään ja laatuun, ympäristövaikutuksiin, tarvittaviin investointeihin sekä käyttäjäystävällisyyteen. Demonstraatioiden tarkoitus on lisätä tietoisuutta täsmäviljelysovellutuksista viljelijöiden keskuudessa ja kerätä palautetta viljelijöiltä tutkijoille sekä yrityksille. Pääpaino on yleisimmissä eurooppalaisissa viljelykasveissa kuten vehnä, peruna ja maissi. Sopivat menetelmät valitaan Smart AKIS -listalta. Menetelmät ovat yhdistelmä seuraavia: 1. mittausalustat (itsenäiset tai yhdistettynä traktoriin/työkoneeseen 2. päätöksenteon tukijärjestelmät tai sovellukset (pilvessä) jotta kerätty tieto liitetään karttaan määränsäätöautomatiikkaa varten 3. Varsinainen tuotantopanosten levitys (vesi, kasvinsuojeluaineet, lannoitteet, kalkki).

Tuottavuuden ja laadun parantaminen luomupeltokasvien viljelyssä

On olemassa tarve mutta myös selkeä mahdollisuus lisätä luomupeltokasvien satoja. Verkosto lisää tiedonvaihtoa eurooppalaisten viljelijöiden, neuvojien sekä tutkijoiden välillä edistääkseen käsityskykyä ratkaisusta, jotka lisäävät satoa ja laatua. Esittelytilaisuudet keskittyvät viiteen eri teemaan: 1. maan laatu ja viljavuus 2. ravinteiden hallinta 3. tuholaisten ja kasvitautien torjunta 4. rikkaruohojen hallinta 5. kasvikohtaiset haasteet. Ratkaisut ovat tieteellisesti testattuja, viljelijöiden hyväksymiä ja sulautettu luomuviljelyn menetelmiin. Esimerkiksi uudet viljelykierrot, palkokasvien viljely, viherlannoitusnurmet, uudet lannoitteet, innovatiiviset kylvökoneet, kevytmuokkaus ja rikkakasvien hallinta, maan rakenteen hoito ja erilaiset päätöksenteon tukijärjestelmät. Ratkaisut tulevat esille OK Net Arable -sivustolle joka on avoinna myös projektin ulkopuolisille viljelijöille ja neuvojille.