NEFERTITIn tavoitteena on perustaa EU-laajuinen hyvin verkostoitunut yhteisö maatiloja jotka jakavat keskenään tietoa, innovoivat ja oppivat toisiltaan. Parhaat käytännöt esitellään teemoittain ja vertaisoppimista hyödyntäen.
Hankkeessa on kuusi päätavoitetta:

Tukitasolla:

  • Toimintasuunnitelman laatiminen määrittelemällä verkostojen ja niiden toimijoiden tarpeet osaamisen ja tiedon suhteen.
  • Demotoiminnan ja vertaisoppimisen tukemisen tukiväline demo-toiminnan ja siihen liittyvien toimijoiden alueellisissa keskuksissa. O2: n tavoitteena on oppia tekemällä siitä, miten parannetaan viljelijöiden osaamista ja parannetaan tieteen ja käytännön vuorovaikutusta.
  • Sellaisen web-pohjaisen alustan rakentaminen joka liittää toteutettaviin demonstraatioihin valmiit tiedot muista kansallisista, EU: n ja maaseudun innovaatioryhmien (EIP) hankkeista. Alusta on järjestetty teemojen ja sektoreiden mukaan.

Koordinointitasolla:

  • Alueellisten, kansallisten ja EU:n tasolla toteutettavien vuorovaikutteisten eri teemoihin keskittyvien verkostojen luominen ja ylläpitäminen toimialoilla ja aihealueilla (sekä muissa EIP:hen liittyvissä hankkeissa), joilla lisätään tiedonvaihtoa ja sen jalostumista.
  • Kaikkien verkostojen demo-toimintaan osallistuvien toimijoiden oppimisprosessin edistäminen parhaiden käytäntöjen tunnistamiseksi eri teemoja koskien.
  • Poliittisen vuoropuhelun parantaminen ja verkostoituminen alueellisen Euroopan rakennerahaston (ESIF) hallintoviranomaisten kanssa.
  • Demo- ja verkostoimintojen tehokas käyttö edistämällä ja tiedottamalla paikallistasolla saatuja käytännönläheisiä tuloksia.