Nurmet ja hiilensidonta

Nurmet kattavat 61 miljoonaa peltohehtaaria ja ovat olennaisen tärkeitä. Nurmien osuus maatalouspinta-alasta maailmassa on 16% ja Euroopassa 40%. Nurmien käyttökohteet ovat monet, suuri osa käytetään karjan rehuntuotantoon. Maidon- naudanlihan ja lampaanlihan tuotannolla on suuri taloudellinen merkitys. Kastelluilla nurmilla on suuri potentiaali myös hiilensidonnassa ja ilmastonmuutokseen varautumisessa.

Väitteen nurmien haitallisuudesta herättivät tarpeen tuoda esiin nurmien viljelystä toteuttamiskelpoisia, käytännönläheisiä menetelmiä ja sekä parhaita suosituksia. Nämä vaihtoehdot pitäisivät:

 

  1. myötävaikuttaa että saadaan kunnolliset ja mitattavissa olevat vähennykset nurmien viljelystä aiheutuviin kasvihuonekaasuihin;
  2. olla helposti yhdistettävissä tavanomaiseen nurmenviljelyyn pienillä muokkauksilla paikalliseen veden- ja maan käyttöön;
  3. tehostaa kestävää lannankäyttöä joka johtaa vesistöjen typpipäästöjen vähenemiseen, biologisen monimuotoisuuden lisäämiseen ja hiilivarantojen kasvuun;
  4. olla hyvin toteutettavissa monen eri toimijan verkostossa joissa on eri vastuualueita.

 

Tietoon perustuvat päätökset maitotiloilla

Viljelijöiden kohtaamia haasteita ovat muun muassa: hedelmällisyys, utareterveys, ontuminen, ravitsemus, tiedonhallinta, lypsytiedot, aktiivisuus ja käyttäytyminen, aineenvaihduntasairaudet, vasikat ja nuorkarja, peltojen ja nurmien viljely sekä asuminen. Nämä ovat erityiset kiinnostuksen kohteet 4D4F-verkostossa (Data Driven Dairy Decisions for Farmers) jotka maitotilojen yhteisö valitsi tärkeimmiksi.

Hubeissa käsitellään seuraavia teknologioita: liikesensorit kaulassa ja jalassa (kiiman ja yleisen aktiivisuuden seurantaan), lämpökamerat (kuntoluokitukseen ja utaretulehdusten ja sorkkasairauksien tunnistamiseen), lämpösensorit (korvassa ja verkkomahassa), pH-mittarit (verkkomahassa), LIDAR-tutka (nurmen kasvun mittaamiseen), mikrofonit (märehdinnän seurantaan), progesteronimittaus lypsyasemalla (kiiman havaitsemiseen), sensorit hännässä ja synnytyskanavassa (poikimisen havaitsemiseen) ja ympäristön sensorit (rakennuksen ilmanvaihdon hallintaan).

Hubit havainnollistavat miten näitä teknologisia sovelluksia voidaan käyttää päätöksentekoa auttavan tiedon luomiseen, joka johtaa kannattavuuden parantumiseen, eläinterveyden lisääntymiseen ja ympäristön huomioimiseen tilalla.

Vakaalla pohjalla olevat luomukotieläintalouden menetelmät

Luomukarjantuotannossa haasteena on sellaisten kestävien viljelymenetelmien kehittäminen, jotka nojaavat järkevään, ympäristön kannalta kestävään tehostamiseen ja kestävät kriittisen tarkastelun eläinten hyvinvoinnin ja terveyden kannalta. Tämä verkosto tuo yhteen viljelijät, neuvojat ja tutkijat jotka järjestävät luomukarjaan liittyviä demonstraatiotilaisuuksia.

Verkoston tavoitteena on jakaa tietoa ja kokemuksia ongelmista sekä ratkaisuista koskien eläinten hyvinvointia ja hoitoa. Demonstraatiotilaisuudet keskittyvät uusiin käytäntöihin tai teknologioihin jotka auttavat vähentämään antibioottien tai matokuurien määrää, parantavat eläinten rotevuutta, hyvinvointia ja ruokintaa. Toinen tavoite on jakaa tietoa ja kokemuksia luomukarjantuotannosta tavanomaisten viljelijöiden ja kuluttajien suuntaan.