NEFERTITI (Project Networking European Farms to Enhance Cross Fertilisation and Innovation Uptake Through demonstration) on ainutlaatuinen 7 miljoonan euron hanke (Horisontti 2020, Yhteiskunnalliset haasteet -osio). Sen muodostaa 32 eri organisaatiota joita koordinoi ranskalainen ACTA.

Hankkeessa on 10 eri teemaa, jotka kukin muodostavat verkoston. Verkostoihin perustetaan yhteensä 45 paikallista klusteria (hubia) jotka tuovat yhteen laajan joukon demotiloja ja muita toimijoita (viljelijöitä, neuvojia, oppilaitosten edustajia, kansalaisjärjestöjä, tutkijoita tai kaupallisia firmoja) 17 eri maassa. NEFERTITI keskittyy tuottamaan lisäarvoa verkostojen välisen tietojenvaihdon kautta. Tällä edistetään innovaatiotoimintaa ja vertaisoppimista sekä parannetaan verkostoja maanviljelijöiden välillä eri puolilla Eurooppaa. Loppujen lopuksi se kaikki edistää kilpailukykyisempaa, kestävämpää ja ilmastoystävällisempää maataloutta.

NEFERTITIssä on 10 eri teemaa, jotka on valittu kansallisten / alueellisten maatalousyhteisöjen keskeisten huolenaiheiden perusteella. Yhdessä ne kattavat useita aiheita kolmelta eri maataloussektorilta: eläintuotanto, kasvinviljely ja puutarhatalous.

Hankkeen seuranta- ja oppimisohjelma tukee systemaattisesti saatujen kokemusten levittämistä ja jakaa opittuja asioita laajalle yleisölle, mukaan lukien AKIS-toimijat. Webportaali auttaa eri tietoalustojen kautta kokoamaan ja avaamaan erilaiset kokemukset, toimijat, demonstraatiotilaisuuksien yksityiskohdat ja siihen liittyvän teknisen tiedon. Materiaali (esim. videot) tulevat jokaisen hankepartnerin omalla kielellä. NEFERTITI ottaa osaa politiikkakeskusteluun EU:ssa, ja näin luotujen verkostojen toiminta jatkuu hankkeen jälkeenkin.