WP 9 -tavoitteena on varmistaa tässä työpaketissa esitettyjen "eettisten vaatimusten" noudattaminen.