WP8:lla on kolmiosainen tehtävä:

  • Strategisella tasolla: ohjata hanketta kaikkien odottamattomien tilanteiden käsittelemiseksi, olivat nämä sitten tieteellisiä, teknologisia, ympäristöllisiä tai yhteiskunnallisia. Lisäksi helpottaa koordinointia työpakettien välillä;
  • Operatiivisella tasolla: varmistaa, että hanke etenee yleisen edistymisen, välitavoitteiden, toimitusten ja suunniteltujen resurssien osalta;
  • Organisaatiotasolla: optimoida hankkeen tukemiseksi tarvittavat infrastruktuurijärjestelyt kiinnittäen huomiota taloudellisiin, logistisiin, tietoja koskevaan ja koordinointiin liittyviin kysymyksiin laadun ja Euroopan Komission sääntöjen suhteen.

Tarkalleen ottaen WP 8 lähestymistapa on seuraava:

Hankkeen onnistumisen varmistamiseksi hallinto on i) riittävän joustava, jotta sen työohjelma pysyisi asianmukaisena kaikissa tieteellisissä tai teknologisissa kysymyksissä ja se voisi toteuttaa hankkeen usean toimijan lähestymistapaa; ii) riittävän vahva sen varmistamiseksi, että hanke etenee työsuunnitelman ja Euroopan Komission sääntöjen mukaisesti ja iii) avoin, jotta oikeudenmukaiset ja avoimet päätöksentekoprosessit olisivat mahdollisia. NEFERTITIn hallinnointi hyötyy kumppaneina toimivien ACTA:n ja IT:n projektinhallinnan asiantuntemuksesta sekä työpakettien johtajien kokemuksesta. Kokonaisvaltainen koordinointi kuuluu yksinomaan ACTA:n vastuulle – joka on oikeushenkilö – ja joka vastaa kaikista sopimusjärjestelyistä ja raportoi Euroopan Komissiolle. IT puolestaan auttaa hankekoordinaattoria toiminnalliseen, tekniseen ja taloudelliseen hallinnointiin liittyvissä tehtävissä.

Tuotokset

 

D8.1 Aloituskokouksen tulokset

 

D8.2 Projektinhallinnan ohjeet

 

D8.3 Tietojen hallintasuunnitelma

 

D8.4 Projektin yhteistyöalusta

 

D8.5 Ensimmäisen vuosikokouksen raportti, mukaan lukien työpajojen tulokset

 

D8.6 Toisen vuosikokouksen raportti, mukaan lukien työpajojen tulokset

 

D8.7 Kolmannen vuosikokouksen raportti, mukaan lukien työpajojen tulokset

 

D8.8 Neljännen vuosikokouksen raportti, mukaan lukien työpajojen tulokset