WP8:lla on kolmiosainen tehtävä:
  • Strategisella tasolla: ohjata hanketta kaikkien odottamattomien tilanteiden käsittelemiseksi, olivat nämä sitten tieteellisiä, teknologisia, ympäristöllisiä tai yhteiskunnallisia. Lisäksi helpottaa koordinointia työpakettien välillä;
  • Operatiivisella tasolla: varmistaa, että hanke etenee yleisen edistymisen, välitavoitteiden, toimitusten ja suunniteltujen resurssien osalta;
  • Organisaatiotasolla: optimoida hankkeen tukemiseksi tarvittavat infrastruktuurijärjestelyt kiinnittäen huomiota taloudellisiin, logistisiin, tietoja koskevaan ja koordinointiin liittyviin kysymyksiin laadun ja Euroopan Komission sääntöjen suhteen.
Tarkalleen ottaen WP 8 lähestymistapa on seuraava: Hankkeen onnistumisen varmistamiseksi hallinto on i) riittävän joustava, jotta sen työohjelma pysyisi asianmukaisena kaikissa tieteellisissä tai teknologisissa kysymyksissä ja se voisi toteuttaa hankkeen usean toimijan lähestymistapaa; ii) riittävän vahva sen varmistamiseksi, että hanke etenee työsuunnitelman ja Euroopan Komission sääntöjen mukaisesti ja iii) avoin, jotta oikeudenmukaiset ja avoimet päätöksentekoprosessit olisivat mahdollisia. NEFERTITIn hallinnointi hyötyy kumppaneina toimivien ACTA:n ja IT:n projektinhallinnan asiantuntemuksesta sekä työpakettien johtajien kokemuksesta. Kokonaisvaltainen koordinointi kuuluu yksinomaan ACTA:n vastuulle - joka on oikeushenkilö - ja joka vastaa kaikista sopimusjärjestelyistä ja raportoi Euroopan Komissiolle. IT puolestaan auttaa hankekoordinaattoria toiminnalliseen, tekniseen ja taloudelliseen hallinnointiin liittyvissä tehtävissä.