WP4:lla on kolmiosainen tehtävä:
  • Perustaa NEFERTITI -alusta sidosryhmien vaatimusten mukaan;
  • Suunnitella, käyttää ja ylläpitää verkostoitumiseen ja tietojen siirtoon tarkoitettua web-pohjaista NEFERTITI-alustaa;
  • Mahdollistaa maatalousalan sidosryhmien välinen vuorovaikutus, jotta tieto leviää demonstraatiotilaisuuksiin.
Tarkalleen ottaen WP 4 lähestymistapa on seuraava: WP4 luottaa Agile-ohjelmistokehitysmalliin (Scrum-opas, Lue lisää ...) ja räätälöi sen parhaiten vastaamaan projektin tarpeita, mukaan lukien aikatauluun ja toiminnan laajuuteen liittyvät asiat. WP4-johtajalla on "tuotteen omistajan" rooli ja hän on vastuussa sidosryhmien kanssa toimimisesta, vaatimusten määrittelystä, priorisoinnista ja tuotteen tilauskannan päivittämisestä koko ajan. Scrum Masterin avulla kehittämistyöryhmä pyrkii toteuttamaan tuotteen omistajan määrittelemät vaatimukset. Työ jaetaan pienempiin eriin, joita kehitystiimi toteuttaa 2-4 viikon jaksoissa. Jokainen jakso tuottaa uuden version NEFERTITI -alustalle. WP 4:ssa yhdistetään kerätyt tiedot ja varmistetaan, että ne on koottu asianmukaisesti, tallennettu tietokantaan ja että ne ovat saatavilla alustalta. Työpaketissa myös varmistetaan alustan asianmukainen ja jatkuva käyttö ja huolto.