Tämän työpaketin tavoitteena on toteuttaa konkreettisia demonstraatiotoimia eri kumppanimaissa. Tavoitteena on jatkuva laadun parantaminen vuosittaisten arvioiden ja hankekumppaneiden välisen parhaiden käytäntöjen vaihdon ansiosta. Tarkalleen ottaen WP 3 tavoitteet ovat seuraavia:
  • Valmistella ja hienosäätää demonstraatiotilaisuuksien toteuttamista kussakin hubissa;
  • Toteuttaa demonstraatiotilaisuudet innovatiivisilla menetelmillä;
  • Arvioida ja hyödyntää jokaista demonstraatiotilaisuutta.
Tarkalleen ottaen WP 3 lähestymistapa on seuraava: WP3: n tavoitteena on tukea ja helpottaa kussakin keskittymässä toteutettavia demonstraatiotilaisuuksia. Hankkeen aikana toteutetaan kolme esittelykampanjaa. Ne keskittyvät hankkeen valitsemiin aiheisiin, ja ne toteutetaan samanaikaisesti useissa maissa. Kussakin hubissa esittelytilaisuus sisältää kolme tehtävää (ks. alla), jotka toistetaan vuosittain ottaen huomioon edelliseltä kerralta opitut asiat. WP3 liittyy voimakkaasti muihin työpaketteihin: se perustuu WP1:n dynaamiseen toimintaohjelmaan sekä EU:n verkostoihin, jotka perustettiin WP2:n ensimmäisen toimintavuoden aikana. Se hyötyy myös WP4:ssä suunnitelluista ja kehitetyistä tietotekniikoista sekä WP5:n metodologisista panoksista. Lisäksi WP7 auttaa viestintätoimenpiteiden suunnittelussa sekä auttaa levittämään kokemusten ja hyvien toimintatapojen levittämisessä.