WP2: n tavoitteena on rakentaa EU:n alueella verkostoja demonstraatioihin osallistuville viljelijöille, jotka on järjestetty tuotantosuuntakohtaisiin lähestymistapoihin ja usean alan poikkitieteellisiin teemoihin ja liittävät ne kaikkiin asiaankuuluviin alueellisiin, kansallisiin ja eurooppalaisiin innovaatiotoimialoihin. WP2 keskittyy verkostojen jäsentämiseen, toteuttamiseen ja ohjaukseen toisen työpaketin (WP3) perustan luomiseksi, vuorovaikutteisten innovaatiotoimintojen lisäämiseksi ja innovaatiohankkeiden edistämiseksi. WP2 tukee demonstraatioihin osallistuvien viljelijöiden ja innovaatiotoimijoiden tiedonvaihtoa ja edistää eri aihealueiden keskinäistä vuorovaikutusta. Tarkalleen ottaen WP 2 lähestymistapa on seuraava: WP2 perustuu demonstraatioihin osallistuvien maatilojen inventointiin, jossa tunnistetaan alueelliset ja kansalliset innovaatiotoimijat. Tällaiset toimijat auttavat rakentamaan demotilojen EU-verkostoja, jotka on jäsennettävä ja pantava täytäntöön koko WP2: ssa. Nämä verkostot saadaan toimintaan monikansallisella tiedolla ja kokemusten vaihdolla lisäten keskinäistä vuorovaikutusta verkostojen sisällä ja niiden kesken.