WP7: n yleisenä tavoitteena on viestittää ja levittää monitasoisia alakohtaisia / temaattisia teknisiä ratkaisuja ja demonstrointikäytäntöjä innovaatioiden luomiseksi.

Tarkalleen ottaen WP 7 tavoitteet ovat seuraavia:

  • Laatia yksityiskohtainen levitys- ja viestintäsuunnitelma;
  • Jalkauttaa paikallistasolla projektin web-pohjainen alusta;
  • Kehittää multimedia-aineistoa (videoita, tietoa demonstraatiotapahtumista jne.);
  • Käyttää hyväksi aktiivisesti sosiaalisia verkostoja;
  • Yhteistyö EIP-AGRI-foorumin ja EIP-AGRI tuotosten kanssa;
  • Levittää materiaalit laajasti loppukäyttäjille: maatalousalan ammattilehdet, esittelylehtiset, konferenssit;
  • Järjestää kaksi kansainvälistä tapahtumaa jossa viestitään hankkeen tuloksista.

Tarkalleen ottaen WP 7 lähestymistapa on seuraava:

Demonstraatiotilaisuuksista viestintään ja käytännönläheisten tulosten levittämiseen käytetään lähestymistapaa joka yhdistää maanviljelijät, neuvojat, tutkijat, yritykset ja muut sidosryhmät. Levitys- ja viestintätapoja on useita – erilaiset web-pohjaiset menetelmät, sosiaalisen median käyttö jne. WP7:llä on vahva yhteys kaikkiin muihin työpaketteihin, jotta varmistetaan hankkeen tulosten ja tulosten optimaalinen levittäminen ja viestintä. Kaikki viestintämateriaali suunnitellaan yhdessä projektin mukana olevien sidosryhmien kanssa. Käytetään samoja laaja-alaisia viestintäkanavia kuin maaseudun innovaatio-ryhmätkin (EIP). Hankkeeseen osallistuvien toimijoiden osallistumisen lisäämiseksi perustetaan kunkin maan räätälöity web-alusta, joka on käytettävissä kaikissa hankekumppanien kielillä. Euroopan tason vaikutukset ja hankkeiden tulosten jakaminen toteutetaan käyttämällä maaseudun innovaatio-ryhmän EIP:n web-alustaa.

Tuotokset

 

D7.1 Sosiaalisen median käytön strategia

 

D7.2 Tiedonjako- ja viestintästrategia

 

D7.3 Väliraportti levitys- ja viestintäsuunnitelman täytäntöönpanosta

 

D7.4 Raportti sosiaalisesta mediasta ja markkinointitavoista

 

D7.5 Loppukonferenssi

 

D7.6 Loppuraportti levitys- ja viestintäsuunnitelmasta

 

D7.7 EIP-AGRI-käytäntöjen tiivistelmät (ensimmäinen osa)

 

D7.8 EIP-AGRI-käytäntöjen tiivistelmät (toinen osa)