Разработен е Комплект за обучение за организане на демонстрационни събития в земеделските стопанства

 

Уникалното взаимодействие между трите европейски проекта по програма Хоризонт 2020 – AgriDemo-F2F, PLAID и NEFERTITI, доведоха като резултат до разработването на уникален комплект за обучение за организиране на демонстрационни събития в земеделските стопанства. Комплектът за обучение включва множество интересни инструменти, ръководства и видеа, които могат да помогнат на фермерите, съветниците и други желаещи да организират успешни демонстрации във фермите.

В рамките на проект NEFERTITI, комплектът за обучение беше допълнително развит и актуализиран с най-нови материали за организиране на демонстрационни събития във фермата, като практически насоки, инструменти и вдъхновяващи примери от практиката. 

Комплектът за обучение служи за повишаване на уменията и изграждане на капацитет сред организаторите на демонстрационни събития в земеделските стопанства. Показва им как практически да прилагат иновативни демонстрационни практики във фермата и им обръща внимание на важността на обмена на информация между фермерите по време на демонстрациите в стопанства.

Комплектът за обучение включва преглед на най-важните елементи, които трябва да бъдат взети предвид при подготовката, провеждането и оценката на демонстрациите във фермата. Той предлага 6 лесни стъпки, които да се следват при организирането на демонстрационно събитие във фермата, като се започне от ясна дефиниция на целите и се завърши с подробна оценка на събитиети и последващи действия на база на тази оценка. Този комплект за обучение включва и конкретни, интересни  и полезни съвети и специфични инструменти в подкрепа на подготовката, провеждането и оценката на демонстрационните събития.

Комплектът също така включва интересни вдъхновяващи видеа от практиката, включително:

  • Примери, за това как функциониращи мрежи от фермери и програми за подпомагане могат да помогнат при определяне на целите на дадено демонстрационно събитие и целевите групи, към които да е насочено;
  • множество видеоклипове от демонстрационни ферми;
  • видеоклипове с вдъхновяващи  примери за демонстрации;
  • примери за това как може да се използват видеоклипове като реклама за демонстрационни събития;
  • вдъхновяващи  примери методи за обучение и модериране

В следствие на противоепидемичните мерките свързани с COVID-19 в цяла Европа, също така в комплектът бяха включени и насоките за организиране и провеждане на виртуални демонстрации. Тези насоки съдържат информация относно това какво е виртуално демонстрационно събитие и стъпки за подготовка, провеждане и оценка на проведените виртуални демонстрационни събития.

Комплекта за обучение  ще бъде преведен на всички 24 езика ЕС до края на изпълнението на проект NEFERTITI (декември 2021).

Цялата информация и всички елементи на комплекта за обучение за организиране на демонстрационни събития в земеделските стопанства може да намерите тук https://trainingkit.farmdemo.eu/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *