AŽURIRAN JE FARMDEMO PRIRUČNIK ZA ORGANIZACIJU DEMONSTRACIJA NA POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA

objavljeno u: Najnovije vijesti | 0

Razvoj FarmDemo priručnika za organizaciju demonstracija na poljoprivrednim gospodarstvima rezultat je jedinstvene suradnje između tri europska H2020 projekta: AgriDemo-F2F, PLAID i NEFERTITI. U priručniku se mogu naći korisni alati za podršku, smjernice, te videozapisi koji pomažu poljoprivrednicima i drugim sudionicima pri organizaciji uspješnih demonstracija na poljoprivrednim gospodarstvima.

Priručnik je razvijen u sklopu projekta NEFERTITI, te je nedavno nadopunjen najsvježijim materijalima vezanim uz organizaciju demonstracija na poljoprivrednom gospodarstvu, poput praktičnih smjernica, alata za podršku, te primjerima iz prakse.

FarmDemo priručnik namijenjen je unapređenju vještina i jačanju kapaciteta među organizatorima demonstracijskih događaja na poljoprivrednim gospodarstvima. Ovaj priručnik omogućuje praktičnu primjenu inovativnih demonstracijskih vježbi i povećava svijest o važnosti interaktivne komunikacije među poljoprivrednicima tijekom demonstracija na poljoprivrednim gospodarstvima.

Priručnik nudi pregled najvažnijih elemenata koje se preporuča uzeti u obzir prilikom pripreme, izvođenja i evaluacije demonstracijskog događaja. U priručniku se predlaže 6 jednostavnih koraka za pripremu uspješne demonstracije, počevši od jasne definicije ciljeva i dobre završne evaluacije. Ovaj priručnik nudi korisne savjete i preporuke, te nudi specifične alate za potporu u pripremi, provedbi i evaluaciji same demonstracije. 

Priručnik također sadrži zanimljive praktične primjere u obliku videozapisa, uključujući:

  • nekoliko primjera o tome kako poljoprivredne tematske mreže i programi mogu pomoći u definiranju krajnjih ciljeva, te ciljanih skupina prilikom organizacije demonstracije;
  • videozapise sa demonstracijskih poljoprivrednih gospodarstava;
  • inspiracijske videozapise za organizaciju demonstracije;
  • nekoliko primjera o tome kako koristiti videozapis kao reklamu za demonstracijski događaj;
  • inspiraciju za metode učenja i usavršavanja

Važno je napomenuti da su smjernice za organizaciju virtualnih demonstracija, kao rezultat COVID19 mjera diljem Europe, također dostupne u priručniku. Ove smjernice sadrže informacije o tome što je u stvari virtualna demonstracija, te korake za pripremu, provedbu i evaluaciju samih demonstracijskih događaja.

Priručnik će biti preveden na sva 24 jezika EU do kraja NEFERTITI projekta (prosinac 2021.).

Sve dodatne informacije dostupne su na https://trainingkit.farmdemo.eu/.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)