Разработен е Комплект за обучение за организане на демонстрационни събития в земеделските стопанства

Уникалното взаимодействие между трите европейски проекта по програма Хоризонт 2020 – AgriDemo-F2F, PLAID и NEFERTITI, доведоха като резултат до разработването на уникален комплект за обучение за организиране на демонстрационни събития в земеделските стопанства. Комплектът за обучение включва множество интересни инструменти, … Continued