Jedinstveni H2020 projekat

  • 10 tematskih mreža
  • 45 regionalnih/nacionalnih podmreža
  • Demonstracione farme i aktivnosti
  • Okruženje sa velikim brojem stručnjaka

Ciljevi

  • Podrška inovacijama
  • Poboljšanje učenja između učesnika
  • Razmena znanja
  • Umrežavanje učesnika

Cilj NEFERTITI mreže je :

Povezivanje ljudi
Ojačati umrežavanje različitih stručnjaka, prenošenje znanja između učesnika i širenje inovacija u Evropi.
Razmena znanja
Internet platforma/baza znanja podržava pristup i potpomaže deljenje iskustava, znanja i demonstracija tehničkog znanja.
Razmena praksi
Program praćenja i učenja podržava sistematsko izvlačenje naučenih lekcija i najboljih praksi za demonstraciju koje treba razmenjivati sa širom publikom u EU AKIS, uključujući i kreatore zakona i aktova.
18 hours ago
. @H2020Eureka has conducted a survey to better understand your needs and preferences when searching for relevant information on agriculture!

Help improve your future in #agriculture/ #forestry by taking this short survey 👇
https://t.co/TRN8NWEFu2

#H2020