Optimale bodemkwaliteit voor akkerbouwgewassen

Het netwerk richt zich op\nhet demonstreren van beste praktijken in bodembeheer in\nlandbouwgewasrotaties, waaronder sterk gemechaniseerde groentegewassen zoals\naardappelen en gewassen voor de verwerkende industrie. De activiteiten betreffen bewezen en\neconomisch ontwikkelde technieken en werkwijzen met een hoog potentieel om de\nagronomische en maatschappelijke bodemdiensten op korte en op lange termijn te kunnen verbeteren.\nEen goed bodembeheer levert voedselzekerheid, inkomen, minimale emissies\n(nutriënten, pesticiden), koolstofopslag in verband met beperking van en\naanpassing aan de klimaatverandering, preventie van bodemdegradatie en erosie\nen verbetering van de biodiversiteit. \n\n\n\nTechnieken en werkwijzen voor duurzaam bodembeheer omvatten diversificatie van de vruchtwisseling, zoals bedekte teelt, mechanisatie en grondbewerking, toepassing van organische inputs en evenwichtige bemesting, waarbij ook precisielandbouwtechnieken worden gebruikt om rekening te houden met bijzondere variabiliteit in bodemomstandigheden.

Gewas waarneming en variabele snelheidstoepassingen

Op verschillende demonstratiebedrijven zullen toepassingen uit de precisielandbouw gedemonstreerd worden. Hierbij zal de nadruk liggen op het informeren van collega-boeren over de toegevoegde waarde, productiehoeveelheid\nen -kwaliteit, milieu-impact, benodigde investeringen en gebruikersvriendelijkheid van de toepassing. Het doel van de demonstraties is om de acceptatie van precisietechnologieën bij akkerbouwers te verbeteren en om feedback van boeren aan onderzoeks- en commerciële organisaties te bezorgen om de toepassing en impact van deze technologieën te vergroten. De nadruk zal liggen op de belangrijkste akkerbouwgewassen zoals aardappel, tarwe en maïs. Voor de selectie van geschikte toepassingen wordt de Smart AKIS-inventaris gebruikt. De geselecteerde applicaties zullen een combinatie zijn van: (i) Sensing-platforms (autonoom of aangesloten op een trekker of werktuig), (ii) beslissingsondersteunende systemen of apps (in de cloud) voor het transformeren van sensinggegevens in applicatiekaarten voor toepassingen met variabele snelheden, en (iii) de effectieve toediening van inputs (water, chemicaliën, meststoffen, kalk).

Verhoging van de productiviteit en kwaliteit van biologische akkerbouwgewassen

Er is behoefte, maar ook een duidelijke mogelijkheid om de landbouwopbrengsten in de biologische akkerbouw te verbeteren. Het netwerk zal de uitwisseling van kennis tussen boeren, bedrijfsadviseurs en wetenschappers in heel Europa bevorderen om de invoering van oplossingen die de productiviteit en kwaliteit van biologisch akkerbouwgewassen te verhogen. De demonstratieactiviteiten concentreren zich op vijf thema’s: bodemkwaliteit en vruchtbaarheid; nutriëntenmanagement; ongediertebestrijding en ziektebestrijding; onkruidbeheer en gewasspecifieke uitdagingen. De oplossingen zijn wetenschappelijk verantwoord, geaccepteerd door boeren en ingebed in biologische landbouwsystemen. Voorbeelden hiervan zijn nieuwe gewasrotaties, intercropping met peulvruchten, groenbemesters, nieuwe meststoffen, innovatieve zaaimachines, (minimale) grondbewerking en onkruidbestrijding, bodemkwaliteitscontrole, gebruik van beslissingsondersteunende systemen. Oplossingen worden geüpload naar het kennisplatform van OK Net Arable, wat ook een mogelijkheid biedt voor online uitwisseling met boeren en adviseurs buiten het project.