Международният консултативен съвет към проекта (IAB) включва външни експерти на международно равнище и на равнище ЕС в т.ч.: научни работници, лица определящи политиката в сектора, асоциации на практикуващите в сектора, експерти от хранително-вкусовата промишленост.

Ролята на Международният консултативен съвет е да:

  • предоставя съвети, да осигурява качеството и да дооформя програмата за изпълнение на проект NEFERTITI;
  • гарантира вземането под внимание на възгледите и нуждите на международните лица вземащи решения, експертите, икономически участници и практикуващите в сектор земеделие по време на целия проект и гарантиране на ефективна двупосочна комуникация;
  • подпомага разпространението на резултатите, генерирани от изследователската дейност на проекта;
  • да подкрепя изпълнението и интегрирането на разработените модули по проекта.

Дейността на международният консултативен съвет ще се направлява от Изпълнителния Комитет по проекта и членовете на Съвета ще участват в заседанията на Общото събрание веднъж годишно.

Членовете на Международният консултативен съвет са както следва:

Представител Организация Държава Професионална експертиза
M. Joao JOSE PASINI ITAIPU Binacional Бразилия Интегриран подход за провеждане и организиране на демонстрации в областта на: околната среда, енергията, социалната отговорност, трансфера на технологии
M. Tim Mackle DairyNZ Нова Зеландия Иновации в млечното говедовъдство и демонстрационни дейности в земеделските стопанствата
Ms. Agnès Trarieux Région Pays de la Loire Франция Европейски и регионални политики
Ms. Marie-Alice Budniok European Landowner Organisation (ELO) Белгия Общата селскостопанска политика и демонстрационни дейности
M. Pierre Labarthe INRA Франция Координатор на проект “AgriLink” (финансиран по Програма Хоризонт 2020 по тръжна процедура RUR-14-2016) за консултантски услуги
Prof Marco Vieri University of Firenze Италия Професор по био системен инженеринг и специалист по демонстрационни дейности, свързани с прецизното земеделие
Prof Alenxandros Koutsouris Agricultural University of Athens Гърция Социолог в земеделието и специалист по процеса на обучение