Unikalny projekt H2020

  • 10 sieci tematycznych
  • 45 regionalnych / krajowych grup działania
  • Gospodarstwa i działania demonstracyjne
  • Działania wielopodmiotowe

Cele

  • Wsparcie innowacji
  • Bezpośrednia wymiana wiedzy
  • Wymiana wiedzy
  • Sieć działań

Sieć NEFERTITI ma na celu:

Łączenie ludzi

Wzmocnienie sieci współpracy, bezpośrednia wymiana wiedzy oraz wsparcie innowacji w Europie

Wymiana wiedzy

Internetowa platforma / zasób wiedzy zawiera doświadczenia, podmioty zaangażowane, działnia demonstracyjne, technologię, umożliwiając wymianę wiedzy w szeroki zakresie

Wymiana doświadczeń

Program monitorowania i uczenia się wspiera wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie demonstracji, które mają być dostepne w ramach systemu Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie (AKIS)

4 hours ago
[ #FDC19 Speaker] Kjell Ivarsson is the vice chair for the Copa-Cogeca working party on research & innovation. As a Copa-Cogeca representative he is the vice chair of the Commission stakeholder panel for bioeconomy. #H2020 #agriculture https://t.co/Vm1HuAN3Ci NEFERTITI_EU photo