Unikalny projekt H2020

  • 10 sieci tematycznych
  • 45 regionalnych / krajowych grup działania
  • Gospodarstwa i działania demonstracyjne
  • Działania wielopodmiotowe

Cele

  • Wsparcie innowacji
  • Bezpośrednia wymiana wiedzy
  • Wymiana wiedzy
  • Sieć działań

Sieć NEFERTITI ma na celu:

Łączenie ludzi

Wzmocnienie sieci współpracy, bezpośrednia wymiana wiedzy oraz wsparcie innowacji w Europie

Wymiana wiedzy

Internetowa platforma / zasób wiedzy zawiera doświadczenia, podmioty zaangażowane, działnia demonstracyjne, technologię, umożliwiając wymianę wiedzy w szeroki zakresie

Wymiana doświadczeń

Program monitorowania i uczenia się wspiera wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie demonstracji, które mają być dostepne w ramach systemu Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie (AKIS)

4 days ago
George Washington said: " #Agriculture is the most healthful, most useful and most noble employment of man." #NEFERTITIEU Thematic Network #10 will promote #farming careers to young farmers, students and everyone interested in hearing the stories of successful #farmers! #quote https://t.co/gtIXDHnw6Q NEFERTITI_EU photo