Unikalny projekt H2020

  • 10 sieci tematycznych
  • 45 regionalnych / krajowych grup działania
  • Gospodarstwa i działania demonstracyjne
  • Działania wielopodmiotowe

Cele

  • Wsparcie innowacji
  • Bezpośrednia wymiana wiedzy
  • Wymiana wiedzy
  • Sieć działań

Sieć NEFERTITI ma na celu:

Łączenie ludzi

Wzmocnienie sieci współpracy, bezpośrednia wymiana wiedzy oraz wsparcie innowacji w Europie

Wymiana wiedzy

Internetowa platforma / zasób wiedzy zawiera doświadczenia, podmioty zaangażowane, działnia demonstracyjne, technologię, umożliwiając wymianę wiedzy w szeroki zakresie

Wymiana doświadczeń

Program monitorowania i uczenia się wspiera wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie demonstracji, które mają być dostepne w ramach systemu Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie (AKIS)

4 days ago
The future of farm is in the #precisionagriculture . Join #NEFERTITIEU Thematic Network #5 and learn how the implementation of new technologies can significantly improve your #farming practice today! @WUR https://t.co/mbKFSw4Met NEFERTITI_EU photo