Een uniek Horizon2020 project

  • 10 netwerken met specifieke thema’s
  • 45 Regionale / Nationale hubs
  • Demonstratie boerenbedrijven & activiteiten
  • Omgeving met meerdere partijen

Doelen

  • Stimuleren innovatie
  • Verbeteren van elkaar leren
  • Het uitwisselen van kennis
  • Netwerkverbinding

Het NEFERTITI netwerk richt zich op:

Mensen verbinden

Versterken van een netwerk met meerdere partijen, onderlinge kennisuitwisseling en het opnemen van innovatie door heel Europa.

Kennisuitwisseling

Een digitaal platform / kennis databank zorgt ervoor dat ervaringen, partijen, gegevens van demonstraties en de gerelateerde technische informatie wijd worden verspreid via verschillende media

Kruisbestuiving

een monitor- en leerprogramma ondersteunt het systematisch leren van ervaringen en succesvolle demonstraties, om deze te delen met een breed publiek in de EU AKIS, waaronder beleidsmakers.

4 days ago
The future of farm is in the #precisionagriculture . Join #NEFERTITIEU Thematic Network #5 and learn how the implementation of new technologies can significantly improve your #farming practice today! @WUR https://t.co/mbKFSw4Met NEFERTITI_EU photo