Een uniek Horizon2020 project

  • 10 netwerken met specifieke thema’s
  • 45 Regionale / Nationale hubs
  • Demonstratie boerenbedrijven & activiteiten
  • Omgeving met meerdere partijen

Doelen

  • Stimuleren innovatie
  • Verbeteren van elkaar leren
  • Het uitwisselen van kennis
  • Netwerkverbinding

Het NEFERTITI netwerk richt zich op:

Mensen verbinden

Versterken van een netwerk met meerdere partijen, onderlinge kennisuitwisseling en het opnemen van innovatie door heel Europa.

Kennisuitwisseling

Een digitaal platform / kennis databank zorgt ervoor dat ervaringen, partijen, gegevens van demonstraties en de gerelateerde technische informatie wijd worden verspreid via verschillende media

Kruisbestuiving

een monitor- en leerprogramma ondersteunt het systematisch leren van ervaringen en succesvolle demonstraties, om deze te delen met een breed publiek in de EU AKIS, waaronder beleidsmakers.

5 days ago
Join open day on a demonstration #farm / #seed production company for presenting innovative techniques & tools for #farmers.

Address: Mosonmagyaróvár, Bereki út 1, 9200 🇭🇺

Join us until 2:00 p.m. today! https://t.co/8Oexbry7D9
NEFERTITI_EU photo