Een uniek Horizon2020 project

  • 10 netwerken met specifieke thema's
  • 45 Regionale / Nationale hubs
  • Demonstratie boerenbedrijven & activiteiten
  • Omgeving met meerdere partijen

Doelen

  • Stimuleren innovatie
  • Verbeteren van elkaar leren
  • Het uitwisselen van kennis
  • Netwerkverbinding

Het NEFERTITI netwerk richt zich op:

Mensen verbinden
Versterken van een netwerk met meerdere partijen, onderlinge kennisuitwisseling en het opnemen van innovatie door heel Europa.
Kennisuitwisseling
Een digitaal platform / kennis databank zorgt ervoor dat ervaringen, partijen, gegevens van demonstraties en de gerelateerde technische informatie wijd worden verspreid via verschillende media
Kruisbestuiving
een monitor- en leerprogramma ondersteunt het systematisch leren van ervaringen en succesvolle demonstraties, om deze te delen met een breed publiek in de EU AKIS, waaronder beleidsmakers.
3 days ago
In Hungary, the first NEFERTITI event in 2020 was held on 22/23 of January at the AGROmashEXPO, the most significant event of the Hungarian #agricultural life.
The aim of the event was getting an overview of the latest innovations of #crop sensing and variable rate applications https://t.co/vbFzGOPThI
NEFERTITI_EU photo