Een uniek Horizon2020 project

  • 10 netwerken met specifieke thema's
  • 45 Regionale / Nationale hubs
  • Demonstratie boerenbedrijven & activiteiten
  • Omgeving met meerdere partijen

Doelen

  • Stimuleren innovatie
  • Verbeteren van elkaar leren
  • Het uitwisselen van kennis
  • Netwerkverbinding

Het NEFERTITI netwerk richt zich op:

Mensen verbinden
Versterken van een netwerk met meerdere partijen, onderlinge kennisuitwisseling en het opnemen van innovatie door heel Europa.
Kennisuitwisseling
Een digitaal platform / kennis databank zorgt ervoor dat ervaringen, partijen, gegevens van demonstraties en de gerelateerde technische informatie wijd worden verspreid via verschillende media
Kruisbestuiving
een monitor- en leerprogramma ondersteunt het systematisch leren van ervaringen en succesvolle demonstraties, om deze te delen met een breed publiek in de EU AKIS, waaronder beleidsmakers.
13 hours ago
Today’s event in Belgium covers important questions on Manure Gases:
📌What are the gases of concern and why they are dangerous?
📌What are the signs of being overcome by manure gases?
📌How manure gases can be measured?
📌What are ways to prevent a dangerous situation? https://t.co/1T720hamCH
NEFERTITI_EU photo