Een uniek Horizon2020 project

  • 10 netwerken met specifieke thema’s
  • 45 Regionale / Nationale hubs
  • Demonstratie boerenbedrijven & activiteiten
  • Omgeving met meerdere partijen

Doelen

  • Stimuleren innovatie
  • Verbeteren van elkaar leren
  • Het uitwisselen van kennis
  • Netwerkverbinding

Het NEFERTITI netwerk richt zich op:

Mensen verbinden

Versterken van een netwerk met meerdere partijen, onderlinge kennisuitwisseling en het opnemen van innovatie door heel Europa.

Kennisuitwisseling

Een digitaal platform / kennis databank zorgt ervoor dat ervaringen, partijen, gegevens van demonstraties en de gerelateerde technische informatie wijd worden verspreid via verschillende media

Kruisbestuiving

een monitor- en leerprogramma ondersteunt het systematisch leren van ervaringen en succesvolle demonstraties, om deze te delen met een breed publiek in de EU AKIS, waaronder beleidsmakers.

4 days ago
21st of May is going to be an exciting day full of remarkable speeches and discussions! If you haven’t registered already, take a look at the Farm Demo Conference programme here → https://t.co/g1Z19S9NFz

📷 @tombas60
#agriculture #H2020 #farmdemo #FarmDemoConference https://t.co/RPuEbHWHhv
NEFERTITI_EU photo