Jedinstveni projekt Obzor 2020

  • 10 tematskih mreža
  • 45 reginalnih/ nacionalnih podmreža
  • Demonstracije na poljoprivrednim gospodarstvima
  • Postavljanje multi-aktera

Ciljevi

  • Proširiti inovacije
  • Poboljšati peer to peer učenje
  • Razmjeniti znanje
  • Povezanost mreža

Cilj NEFERTITI mreže je

Povezati ljude
Pojačati umrežavanje multi-aktera, unos pear-to-peer učenja i inovacija diljem Europe
Razmjena znanja
Web platforma / rezervoar znanja nudi iskustva, aktere, detalje demonstracija i povezane tehničke sadržaje za promoviranje kroz skup medija.
Razmjena praksi
Program praćenja i učenja podržava sustavno izvlačenje naučenih lekcija i najboljih praksi za demonstraciju koje treba razmjenjivati sa širom publikom u EU AKIS, uključujući i kreatore politike.
6 days ago
🇭🇷„Modern technology in queen rearing“ was the title of the #farmdemo event held on 25th of November in Stari Jankovci that gathered many #beekeepers interested in improving their knowledge in queen rearing

#agriculture #h2020 #beekeeping https://t.co/9pV6mPrfBt
NEFERTITI_EU photo