Jedinstveni projekt Obzor 2020

  • 10 tematskih mreža
  • 45 reginalnih/ nacionalnih podmreža
  • Demonstracije na poljoprivrednim gospodarstvima
  • Postavljanje multi-aktera

Ciljevi

  • Proširiti inovacije
  • Poboljšati peer to peer učenje
  • Razmjeniti znanje
  • Povezanost mreža

Cilj NEFERTITI mreže je

Povezati ljude

Pojačati umrežavanje multi-aktera, unos pear-to-peer učenja i inovacija diljem Europe

Razmjena znanja

Web platforma / rezervoar znanja nudi iskustva, aktere, detalje demonstracija i povezane tehničke sadržaje za promoviranje kroz skup medija.

Razmjena praksi

Program praćenja i učenja podržava sustavno izvlačenje naučenih lekcija i najboljih praksi za demonstraciju koje treba razmjenjivati sa širom publikom u EU AKIS, uključujući i kreatore politike.

4 days ago
The future of farm is in the #precisionagriculture . Join #NEFERTITIEU Thematic Network #5 and learn how the implementation of new technologies can significantly improve your #farming practice today! @WUR https://t.co/mbKFSw4Met NEFERTITI_EU photo