Het hoofddoel van NEFERTITI is om een Europees goed verbonden netwerk op te zetten van bijzondere demonstraties en pilot boerenbedrijven, ontworpen om kennisuitwisseling te verbeteren, kruisbestuiving en efficient innovatie op te nemen door de agrarische sector via demonstraties van technologie van boer op boer, georganiseerd per thema.

De hoofddoelen van het project zijn zes:

Op het ondersteuningsniveau:

  • Ontwikkelen van dynamische actieplannen door de behoefte van demonstratiepartijen en netwerken te identificeren in termen van kennis en kunde voor thematische netwerkactiviteiten.
  • Ondersteunen van de cyclys van demonstratie activiteiten en van elkaar leren in de regionale hubs en gerelateerde partijen die ontstaan. O2 is gericht op het leren tijdens de uitvoering waarbij getracht wordt om kennisoverdracht tussen boeren te verbeteren en interacties tijdens de uitvoering van onderzoek te verbeteren.
  • Kant-en-klare kennis van andere nationale, EU en EIP gerelateerde projecten, georganiseerd op thema’s en sectoren.

Op het coordinatie niveau

  • En thema’s (en met de EIP gerelateerde projecten/landschap) om kennisuitwisseling en crossovers te stimuleren
  • Goede beoefening van demonstraties en interactie tussen demonstraties op vergelijkbare thema’s in Europa
  • Verbeteren van de politieke dialoog en contacten leggen met de management authoriteiten van het regionale Europese Structuur Investeringsfonds (ESIF) om de duurzaamheid van het netwerk te garanderen
  • Het promoten van effectief gebruik van demonstratie- en netwerkactiviteiten door te communiceren en verspreiden van praktische uitkomsten aangepast aan het lokale niveau